Wim Vanduffel: „U úzkonosých primátů lze preference stimulací měnit snadno.“ (Foto: International Neuroinformatics Coordinating Facility)