EKG záznam smrteľnej poruchy rytmu - komorovej fibrilácie, prerušenej implantovaným kardioverterom. Tento ťažko chorý pacient získal ešte nejaký čas života navyše, ale zlyhávajúce srdce sa u neho raz definitívne zastaví. Popis: 1- posledný normálny úder srdca, 2 - komorová fibrilácia - pacient v klinickej smrti, 3 - výboj kardiovertera, 4 - prvý úder srdca po klinickej smrti. (Kredit: Wikipedia)