Moderné podporné srdcové čerpadlo. Pôvodne zamýšľané ako dočasné riešenie pred transplantáciou srdca, stalo sa pre mnohých pacientov riešeném definitívnym. Poskytuje niekoľko mesiacov, prípadne aj rokov života. (Stále málo, ale lepší sa to) (Kredit: Wikipedia)