V tabuľke smerníc pre starostlivosť o pacienta so srdcovocievnym ochorením ťažko hľadáme písmeno A, ktoré znamená postup podložený hodnotnými klinickými štúdiami. (Kredit: Escardio)