Jaroslav Flegr (ten se stříbrnou svatozáří). Obrázek si dovolila přidat redakce.