Rychlost světla se supernovy SN1987A by měla být ovlivněna gravitačním polem vytvořeným naší Galaxii. Schématický náčrt z práce J. D. Fransona.