Metanové emise nad Severní Amerikou. Vlevo nahoře celkové emise, další snímky podle hlavních zdrojů znečištění. Mokřady, chovatelství, těžba nafty a plynu, skládky odpadu, těžba uhlí. (Kredit: Wecht. J., a kol., J. Geophys. Res. 2014)