Envisat byl vypuštěn v roce 2002. Na palubě nesl 10 přístrojů o celkové hmotnosti 8 tun. Již po dvou letech provozu ale jeden ze dvou senzorů monitorujících zastoupení plynů v atmosféře začal trucovat. V květnu 2012 se pak největší nevojenský satelit Země odmlčel nadobro a jeho klimatická mise skončila. Do roka ho ale nahradí kolega z NASA.