Snímek ASCAPu galaxie NGC 253 jehož pořízení trvalo 11 hodin. V barvách je vyznačena rotace galaxie. Prázdné místo uprostřed je oblast, ve které je radiové záření pohlcováno. (Kredit: Paolo Serra and the ACES team/CSIRO)