Když parazitní rostliny, jako je kokotice (Cuscuta pentagona) napadnou rostliny (zde cukrovou řepu), dojde mezi rostlinami k mohutné výměně genetické informace. (Kredit: Virginia Tech College of Agriculture and Life Sceinces)