Záraza větevnatá (Orobanche ramosa). Původně měly zárazy aparát pro fotosyntézu, ale stejně jako kokotice přišly na to, že jednodušší je na jiných parazitovat. Rozmnožují se pouze semeny. Mají je velmi malá a lehká, aby je mohl roznášet vítr. Proto při klíčení musí být jen asi do 3 milimetrů od kořene hostitlské rostliny. Přítomnost takového „daru“ semeno pozná – podle kořenových výměšků, kterými se nechá stimulovat a pak svým tenkým kořínkem, se vnoří do kořene a cév svého dobrodince. Nejprve dlouho tvoří něco jako brambor, a až ten nasysluje dostatek živin, z hlízy vyroste nad zem lodyha s květy. (Kredit: Javier martin)