Most krále Richarda. Jedno z míst, kde měly spočinout královy ostatky. Obrázek je z roku 1791 a je ve vlastnictví University of Leicester.