Kometa teleskopem HST v rozmezí pěti měsíců. HST pořizoval snímky 29. října 2013, 21. ledna a 11. března 2014. Horní řadu tvoří neupravené snímky, spodní řada zobrazuje snímky upravené tak, aby více vynikly výtrysky z jádra. Kredit: NASA, ESA, and J.-Y. Li (Planetary Science Institute). Zdroj: http://d1jqu7g1y74ds1.cloudfront.net