Čelní pohled na lidský mozek v němž jsou barevně vyjádřena místa aktivity o nichž se soudí, že mají na "svědomí" naší inteligenci. Nahoře v šedé hmotě mozkové, dole v bílé hmotě mozkové. Pramen: UCI