Profesor Thomas Sugar, spoluřešitel projektu spatřuje ve vylepšování vojáků velkou (Kredit: ASU)