Boční pohled na centra pro inteligenci v mužském a ženském mozku. Nahoře v šedé hmotě mozkové, dole v bílé hmotě mozkové. Pramen: UCI.