Rozdělení toku do členitého systému umělých „kapilár“ zpomalí tok tekutiny a tak i ve vysoce viskozním prostředí, jakým krev je, nejsou kuličky strhávány okolo magnetu takovou silou a zařízení je schopno z hlavního toku částečky oddělit.