Antarktida Rossovo moře - ledu zde přibývá, přibývá a přibývá... (Kredit: Brian Stetson, Flickr, CC BY-NC-SA)