Výskyt mořského ledu 1979 - 2010, prozrazuje velké regionální rozdíly. Převzato od Maksym a kol. Kredit Guy Williams