Poznatky o stavbě lidského těla získával da Vinci pitváním odsouzenců a zemřelých. Jenže ho udali a církev výnosem papeže Lva X. mu to zakázala.