Experimentální pružný superkapacitor. Kredit: X. Zhao/ MIT.