OBRÁZEK 1: Území spálené požáry v USA. V první polovině 20.století gigantický pokles požárů. Pak až do roku 2000 stagnace. Navzdory růstu teplot v období 1970-2000 (U.S. Wildfire Statistics, USDA/Forest Service)