OBRÁZEK 3: Tady je vysvětlení nárůstu velikosti požárů. Těžba dřeva v lesích USA klesla. Uschlé stromy zůstávají stát v lese. (Zdroj: U.S. Wildfire Statistics, USDA/Forest Service)