Fialově jsou vyznačeny oblasti výskytu puštíka západního. Podle rozhodnutí úřadů je od roku 1990 chráněným druhem. A tam kde žije, se nesmí kácet. (Zdroj)