Snímek plátků oxidu titaničitého na povrchu generátoru transmisní elektronovou mikroskopií. Kredit ANL.