Porovnání siluety člověka a troodona. Právě Troodon formosus je menší teropod, který posloužil jako „modelový druh“ pro hypotetické úvahy o vývoji inteligentních dinosauroidů. Ve skutečnosti se však svojí inteligencí vyrovnal spíše jen některým současným ptákům. Kredit: Matt Martyniuk, Wikipedie