Dva snímky z palubního spektrometru CRISM sondy MRO z 19. 10. 2014. ( Zdroj: NASA. Kredit: Credit: NASA/JPL-Caltech/JHUAPL )