Jeden z exemplářů druhu Aurorazhdarcho (dříve Pterodactylus) micronyx. Tento drobný ptakoještěr obýval tropické přímořské oblasti současného Bavorska v období svrchní jury (asi před 150 miliony let) a je tak současníkem například i proslulého „praptáka“ archeopteryxe. Kredit: Daderot, Wikipedie.