Zobrazení holotypu pterodaktyla (P. antiquus) v podání C. A. Colliniho z roku 1784. Zřejmě se jedná o druhý historicky rozeznaný exemplář ptakoještěra, je ovšem prvním popsaným jedincem. Tuto mědirytinu zhotovil pro Colliniho Egid Verhelst II. Převzato z Wikipedie.