Elektronová spektroskopie řetězů nanočástic zlata. Kredit: E. Dujardin (CEMES, CNRS).