Ilustrační sken funkční magnetické rezonance. Kredit: Carnegie Mellon University.