Lebka,která začala být přisuzována novému druhu člověka - Homo floresiensis. Zatímco náš mozek má 1 300 gramů, do této lebky se mohlo vtěsnat jen 350 gramů mozkové tkáně. (Foto P. Brown)