Velmi zastaralá a nesprávná rekonstrukce diplodoka jako obojživelného obra s nohama široce roztaženýma do stran. Vznikla roku 1910 a patřila k prvním pokusům o rekonstrukci paleoekologie a fyziologie těchto dinosaurů. Kredit: Oliver P. Hay, převzato z Wikipedie