Dean Falková, Florida State University: „ U hobita šlo o zdravého a chytrého pračlověka rodu Homo erectus“.