Holub domácí. Zdomácněl v Přední Asii, odkud se rozšířil do Egypta a celého Středomoří. (Kredit: Wikipedia)