Nové odlitky lebky a mozkovny zhotovené chirurgy z Royal College v Londýně, které posuzoval tým Roberta Martina, a které byly zhotovený podle typické lebky nemocného mikrocefalií, však svědčí o opaku. Tyto preparáty, včetně velikosti mozku, odpovídají parametrům lebky pocházející z Flores. To podle Martinova týmu ukazuje na to, že u nálezu z Flores se může jednat o nemocného jedince trpícího mikrocefalií. (Foto: John Weinstein, Field Museum)