Pažní kosti: Kost hominida (LB1) – horní obrázek,Homo sapiens – uprostřed, Homo erectus ze středního pleistocénu, nalezených u jezera Turkana v Africe (KNM-WT 1500) – dole. Měřítko jednotlivých obrázků je upraveno takže délka neodpovídá vzájemným poměrům.