Jak asi komentovali „modernu z Lespugue“ tehdejší diváci? Také odměnili autora za nadčasovost všeobecně uznávaným platidlem, jako se dělo průkopníkům impresionismu, symbolismu, kubismu, expresionismu,... (Foto: José-Manuel Benito Kredit: Musée de LHomme, Paris)