Celosvětová produkce elektřiny v jaderných zdrojích od roku 1990, absolutní a podíl na produkci (Zdroj WNISR).