Práce na testovacím odstraňování vrchní části provizorního krytu prvního bloku (zdroj TEPCO).