Infografika procesů díky kterým se metan dostává do marsovské atmosféry a následně opět klesá pod povrch. Molekula metanu se skládá z atomu uhlíku a čtyř atomů vodíku. Může jít o dílo mikrobů, ale rovněž geologických procesů. Kredit: NASA/JPL-Caltech/SAM-GSFC/Univ. of Michigan