Graf znázorňuje více jak desetinásobný nárůst hodnot metanu v atmosféře v průběhu různých měření zařízení Tunable Laser Spectrometer (TLS). Jednotlivé marsovské dny (Soly) 1 - 700 jsou vyznačeny ve spodní části grafu (září 2012 až říjen 2014). Konkrétní měření TLS jsou vyznačena v podobě černých čtverců, vertikální linky označují rozptyl možných chyb měření. U čtyř konkrétních měření na přelomu let 2013/14 dosáhlo množství koncentrace metanu hodnoty sedm molekul na miliardu. V ostatních případech (před a po těchto měřeních) dosahovaly hodnoty POD 1 částicí metanu na miliardu jiných částic v marsovské atmosféře (průměrně 0,7). Kredit: NASA/JPL-Caltech