Grafické zobrazení časového průběhu rázových vln a jejich intenzity.