Počítačové modely (-)-cytisinu (vlevo) a S-nikotinu (vpravo). Kredit: University of Bristol