Pozorovací úhel se ve srovnání se zrcátkem zlepšuje o 300 %.