Jeden z komplexních snímků kupy Abell 2744 v rámci programu Frontier/Parallel Fields. Část viditelného světla (na tomto snímku tónovaného do modré barvy) pochází z osamocených hvězd bloudících kosmickým prostorem. Kredit: NASA, ESA, M. Montes (IAC), and J. Lotz, M. Mountain, A. Koekemoer, and the HFF Team (STScI). Zdroj