Jeden z prvních (nekompletních) snímků kupy Abell 2744. Vlevo vidíte záběr jedné kamery HST v barvách upravených tak, aby vynikla nově nasnímaná data v infračerveném oboru (vyznačeno červeně). Pozdější datové výstupy jsou zobrazeny v modrozelené. Kredit: NASA, ESA, and J. Lotz, M. Mountain, A. Koekemoer, and the HFF Team (STScI)