Norník tajgový (Clethrionomys rutilus) prosperuje pod malými dávkami gama záření.