Dr. Jiří Kovář (Slezská univerzitě v Opavě) uvádí prof. Vladimíra Karase (Astronomický ústav AV ČR).