Samec, který nepředá variantu genu Kit potomkům, předává ve spermii RNA z tohoto genu a to stačí ke zdědění a dalšímu předávání vlohy, pro kterou už v DNA potřebná varianta genu chybí.